DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 1 500 EUR/m-c
  • Firma: JOB-NET
  • Kontakt: Iwona Wolanin
  • Telefon: +48 576 874 299
  • Język obcy: niemiecki
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

                            

            

               KOMISJONOWANIE / WÓZKI WIDŁOWE

                    

Termin : od  25 .05.2020


Miejsce Pracy: Rostock

język niemiecki min.podstawowy- wymagane !


Zadania: 

-Uprawnienia na wózek widłowy - wymagane !

-Proste czynności związane z pakowaniem, 

-Przechowywanie i pobieranie towarów,

-Ogólne czynności związane z przechowywaniem / kompletacją zamówień,

-Dyspozycyjność, Elastyczność, Chęci do pracy Oferujemy:


- praca w magazynie, 

- stawka 10 € brutto za godz + 40 € netto diety na pokrycie kosztów kwatery

- umowę o prace na niemieckich warunkach zawarta z niemieckim pracodawca,

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie aplikacji przez portal Jober.pl, telefonicznie  lub bezpośrednio na adres: [email protected]


Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, jest to niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym:

"Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez JOB-NET IWONA WOLANIN z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Leśna 5, będącego administratorem moich danych osobowych do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania zachowując prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail"

Pozdrawiam
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"