DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 1 800 EUR/m-c
  • Firma: InJobs
  • Kontakt: Andzelika
  • Telefon: 514630888
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Piekarz
Obecnie dla naszego niemieckiego klienta poszukuje kandydatów na stanowisko:
Piekarz

Obowiązki :
- produkcja wypieków takich jak: chleb, ciasta, ciastka, tarty i desery, przekąski wg receptur
- obsługa maszyn

Wymagania:
- nie wymagamy znajomości j. niemieckiego
- samodzielność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

Oferujemy:
- wynagrodzenie około 1.800 €/m-c
- zatrudnienie bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy na warunkach niemieckich
- praca na czas nieokreślony
- pomoc w zakwaterowaniu

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego CV w języku polskim lub niemieckim na adres kontaktinjobs.pl w tytule maila prosimy o wpisanie „piekarz DE imię i nazwisko”

Tel. 514 630 888

Prosimy o załączenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez injobs.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 11-700 Mrągowo ul. 8 Maja 17/4, będącego administratorem moich danych osobowych do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania zachowując prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e - mail na adres info @injobs.pl ”
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"