DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

Nuove Frontiere Lavoro S.A. Agencja Pracy Tymczasowej działa od 2006r. Obecnie prowadzi działalność na rynku włoskim, polskim i niemieckim. Od lat specjalizuje się w dostarczaniu personelu do różnych branży zawodowych

Agencja Zatrudnienia NUOVE FRONTIERE LAVORO S.A. na zlecenie niemieckiego klienta z branży motoryzacyjnej poszukuje osób na stanowisko:PRACOWNIK DZIAŁU ZAOPATRZENIAWOERTH AM RHEIN (NIEMCY)


w znaczącej firmie działającej w branży motoryzacyjnej.


Wybrana osoba będzie zajmowała się kompleksową kontrolą towarów: między innymi kontrolą surowca, produktu, komponentów, opakowań, sprawdzaniem cen, zgodności z uzgodnioną jakością (właściwej ilości i odpowiedniego opakowania), dokumentacji (w uzgodnionych godzinach i miejscach). Ponadto będzie odpowiedzialna za zakup materiałów i zakupów technicznych (sprzęt, instalacje, usługi itp.) oraz zakup materiałów biurowych i druków zgodnie z wytycznymi firmy i potrzebami różnych działów.

W szczególności do głównych jej zadań będzie należało:

• zatwierdzanie, kwalifikowanie i aktualizowanie danych dostawców (we współpracy z Biurem ds. Jakości Dostawców i Logistyki);

• Wdrażanie i zaktualizowanie "Listy dostawców" wg. klucza (surowiec / komponenty / produkt i opakowania / materiały eksploatacyjne);

• Wysyłanie, żądanie i monitorowanie zgodności ze specyfikacją dostaw/ z ogólnymi warunkami zakupu;

• Opracowanie: zamkniętych zamówień partii próbnych BF i Production Part Approval Process (PPAP)  (nowe produkty lub zmodyfikowane produkty), zamówień zamkniętych na dostawę komponentów dla wstępnej serii i zamówień otwartych na dostawę komponentów dla produktów objętych produkcją ( planowanie sprzedaży i operacji SOP);

• Sprawdzanie, czy dostawca spełnia obowiązkowe normy oraz wymagania narzucone przez klienta

• we współpracy z Biurem ds. Jakości Dostawców i Logistyki, monitorowanie dostawcy poprzez sprawdzanie: zgodności produktu (dostarczonego) z wymaganiami; braku ciągłości dostaw; wykonanie harmonogramów dostaw (w tym niedogodności związanych z dodatkowymi kosztami dostawy);

• Przekazywanie dostawcy informacji o sposobie postępowania z dostarczonymi materiałami niezgodnymi z zamówieniem; o tym, jakie są tego następstwa w przypadkach poważnych odstępstw i / lub powtarzających się niezgodności oraz w jaki sposób są prowadzone rozliczenia w przypadku sporów (anomalie dotyczące jakości i logistyki/ usługi);

• Kupowanie materiałów pomocniczych, części zamiennych, różnych urządzeń i usług, nawiązywanie kontaktów się z nowymi dostawcami, analiza różnych alternatyw, opracowywanie zamówienia zakupu i zrealizowanie dostawy;

• Zarządzanie umowami na przetargi dotyczące usług sprzątania i innych usług biznesowych (na przykład w celu wspierania działań związanych z kontrolą, selekcją i odzyskiem);

• proponowanie działań mających na celu poprawę organizacji i procesu kompetencji.


Wymagania formalne:

- dyplom ukończenia szkoły średniej ;

- co najmniej 2 letnie doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku;

- Biegła znajomość języka angielskiego;

- Biegła znajomość języka niemieckiego.


Wymagana wiedza:

- Znajomość procesów biznesowych;

- Znajomość instrukcji / procedur i modułów;

- Podstawowa znajomość standardów IATF;

- Znajomość procedur w zakresie kodyfikacji nowych materiałów i redagowania zamówień;

- Znajomość struktury używanych produktów i materiałów;

- Znajomość rynku surowców;

- Znajomość technik oceny wyboru dostawców;

- Znajomość procedur akceptacji materiałów;

- Umiejętność logicznego planowania łańcucha dostaw;

- Wiedza na temat zarządzania zapasami;

- Znajomość rodzaju produktów wykorzystywanych w działach produkcyjnych do konserwacji instalacji;

- Znajomość Windows, Internet, e-mail i Word, Excel i SAP;

- Znajomość aplikacji SAP/ ERP ;

- Znajomość podstawowych i zaawansowanych narzędzi WCM (World Class Manufacturing ).


Profil idealnego kandydata uzupełniają:

Orientacja na wyniki, autonomia, inicjatywa, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności zarządzania czasem, elastyczność i otwartość na zmiany, odporność na stres, świadomość organizacyjna, umiejętności zarządzania na stanowiskach kierowniczych (przywództwo / delegowanie / podejmowanie decyzji / zarządzanie konfliktem / planowanie i monitorowanie / negocjowanie), umiejętności budowania zespołu, samokontroli emocjonalnej i asertywności.


Oferujemy

  • umowę o pracę na czas określony na okres jednego roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (poziom E5 dla początkowej umowy na czas określony, poziom E6 dla kolejnej umowy na czas nieokreślony).

  • Miejsce pracy w Wörth am Rhein ( okolice Karlsruhe -Niemcy)


Nuove Frontiere Lavoro S.A. Oddział w Polsce

Adres: 48-300 Nysa ul. Krasickiego 1

Telefon: +48 600 949 477, 77 544 5202

E-mail: [email protected]

WWW: www.nuovefrontierelavoro.it

Certyfikat KRAZ: 16266


Oferty są kierowane do osób obydwu płci.

CV należy przesłać z dopiskiem ADD.AC.WO w j.niemieckim na adres: [email protected]


CV powinno zawierać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).” Przed wysłaniem CV proszę zapoznać się z informacją o ochronie danych osobowych dostępną na stronie www.nuovefrontierelavoro.pl


Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"