PIELĘGNIARZ / PIELĘGNIARKA / OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 2 100 EUR/m-c
  • Firma: JOB-NET
  • Kontakt: Iwona Wolanin
  • Telefon: +48 576874299
  • Język obcy: niemiecki
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

Stala praca dla Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych w Klinikach , Szpitalach i  Opiekunów medycznych w Domach Opieki na terenie Niemiec.


Oferta dla dyplomowanego Personelu medycznego: 

• umowa o prace na czas nieokreślony (pierwsza na 1 rok) podpisana bezpośrednio z niemieckim pracodawca na warunkach niemieckiego prawa pracy 
• atrakcyjne wynagrodzenie na zasadach umów taryfowych (bez uznania uprawnień zawodowych - około 2.100 Euro)
• z uznaniem uprawnień zawodowych w Niemczech około 2.600 Euro,
doliczając do wynagrodzenia około 30% za prace zmianowa
• wdrożenie procedury Nostryfikacji 

Oferta dla Opiekunów medycznych: 

• umowa o prace na czas nieokreślony, bezpośrednio podpisana z Domem Opieki
• atrakcyjne wynagrodzenie 2.100 - 2.500 Euro, plus dodatki do wynagrodzenia
• w większości przypadkach możliwość bezpłatnego zakwaterowania

Oferta dot. wszystkich Kandydatów:
• nie oferujemy pracy tymczasowej tzw. „Zeitarbeit“
• kursy językowe B1 i B2 w szczególnych przypadkach wypłacane lub dofinansowane przez rząd niemiecki 
• pomoc w załatwianiu na początek niezbędnych procedur administracyjnych
• organizacja tymczasowego bądź stałego zakwaterowania
• stały kontakt z polskojęzycznym koordynatorem oraz pełne wsparcie z jego strony

Wymagania:

• szkoła medyczna lub studia medyczne, potwierdzone dyplomem
• aktualne prawo do wykonywania zawodu
• doświadczenie w opiece i pielęgnacji 
• znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym A2/B1 oraz silna motywacja do podnoszenia kwalifikacji językowych 
• gotowość do zamieszkania w Niemczech

Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (koniecznie ze zdjęciem) przez Portal Jober.pl lub bezpośrednio na adres e-mail: [email protected]


Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, jest to niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym:

"Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez JOB-NET IWONA WOLANIN z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Leśna 5, będącego administratorem moich danych osobowych do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania zachowując prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail"

Pozdrawiam


Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"