DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: InJobs
  • Kontakt: Celina
  • Telefon: +48 517 455 345
  • Język obcy: niemiecki
  • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Operator koparki
Operator Koparko - Ładowarki

Zakres obowiązków:
• wykonywanie prac ziemnych na terenie budowy
• obsługa koparko-ładowarki zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa
• dbałość o stan techniczny maszyny
• współpraca z pozostałymi pracownikami

Wymagania:

• uprawnienia operatora koparko-ładowarki
• doświadczenie na danym stanowisku - min pół roku
• Min. podstawowa znajomość j. niemieckiego
• Własny auto (mile widziane, na dojazd do Niemiec)

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na warunkach Niemieckich
• atrakcyjne wynagrodzenie, około 2.100€ netto / m-c
• dieta w wysokości 50€ netto/dzień
• Pomoc w zakwaterowaniu
• Tygodniowe zaliczki

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego CV w języku polskim lub niemieckim na adres rekrutacjainjobs.pl w tytule maila prosimy o wpisanie „ Koparka DE imię i nazwisko”

Kontakt telefoniczny od PN-PT od 08:00 – 16:00 pod nr tel. +48 517 455 345

Prosimy o załączenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez injobs.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 11-700 Mrągowo ul. 8 Maja 17/4, będącego administratorem moich danych osobowych do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania zachowując prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e - mail na adres info @injobs.pl ”
  
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"